Khóa nặn kem nhuộm
Giá: 00 VNĐ
MUA HÀNG

Để tránh lãng phí kem nhuộm thì việc sử khóa nặn kem nhuộm là một giải pháp tối ưu

Khóa nặn kem nhuộm giúp lấy sạch kem nhuộm ra khỏi tuýp một cách dễ dàng, không gây lãng phí