Bộ dụng cụ nhuộm tóc
Giá: 00 VNĐ
MUA HÀNG
Nếu bạn là người thường xuyên nhuộm tóc thì rất cần đến bộ dụng cụ này đấy!
Bộ dụng cụ nhuộm tóc tiện dụng với chén đựng thuốc nhuộm và cọ quét thuốc nhuộm.
Chén nhuộm: 15.5 x 13.9 cm
Cọ: 20.7 x 3.7 cm