Huyết thanh phục hồi tóc hư tổn vkplex
Trong quá trình uốn, duỗi, nhuộm,... tóc dễ bị hư tổn bởi các hóa chất và nhiệt độ cao. Huyết thanh phục hồi hư tốn Vkplex chính là sản phẩm hỗ trợ phục hồi tóc nguyên bản khi làm các dịch vụ hóa chất tại salon.
MUA HÀNG
5